с. ЛОЗЕН, обл. ХАСКОВО
lozen-haskovo.alle.bg

Отворено писмо Национално движение "Достойни за България" гр. Хасково

Отворено писмо  Национално движение "Достойни за България" гр. Хасково
На вниманието на 
ДКЕВР
Министър-председателя г-н Бойко Борисов
Министър Трайчо Трайков
Омбудсман г-н Г. Ганев
Комисията за защита на потребителите
Комисията по правата на човека
 
ОТВОРЕНО ПИСМО Изразяваме протест срещу искането на енергоразпределителното дружество EVN за включване на допълнителна  фиксирана такса "мощност" (наричана такса "електромер") от 1,80 лв. месечно за ползватели на ел. енергия до 15 киловата, а за другите - неуточнено повече към ценатана предоставяната услуга. 
    Дружеството се позозвава на нужда от поддържане на мрежата, посочвайки абонати с разкрити абонатни сметки на обекти с рядко ползване. Нелепо звучи обосновката, че се давала "възможност за включване" в мрежата, тъй като не е известно да има юридическо допускане да се заплаща "възможност". В тази плоскост може би ще трябва да заплащаме "възможност, че живеем". 
    Известно е, че таксата за поддържане на мрежата и в сега съществуващата цеа на услугата е колкото стойността на ползваната електроенергия, поради което общата стойност е непосилна за българските граждани с оглед стандарта на живот и финансово-икономическата криза.
    Считаме, юе ня-ма никаква основателност на искането за включване на допълнителна такса към цената на услугата, освен заинтересоваността на дружеството от подсигуряване на твърди постъпления и формиране на твърди печалби в една монолитна среда.
    Дружеството вероятно има несъбираеми дългове, но за това не могат да бъдат наказвани коректни потребители. 
       Считаме също, че в тежката финансова криза и безработица, въвеждането на такава такса е цинично, но и би довело до по-голям дял на проблемни клиенти и на проблемност на самата услуга.    Искаме да отбележим, че след приватизацията на енергоразпределението , новите собственици получиха готова и развита електрическа мрежа и не се забелязват особени инвестиции в подмяна, изграждане на нова, модернизиране, освен подмяната на електромери, чието пък съответства за стандартност се извършва от самите енергоразпределителни дружества.
    Настояваме за отхвърляне на искането за въвеждане на такава такса.

Национално сдружение "Достойни за България" гр. ХасковоПриканваме за включване в подписката тук

      
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg