с. ЛОЗЕН, обл. ХАСКОВО
lozen-haskovo.alle.bg

Лозенската гора - върната

  На 11.05.2009 година Хасковския административен съд излезе с решение ОТМЕНЯ заповед № РД 09-061/08.02.2008 г. на Кмета на Община Любимец, с която е наредено да се проведе "явен" търг за продажбата на недвижими имоти от общински горски фонд в землището на с. Лозен и с. Малко градище, и заповед № РД 09-094/29.02.2009 г. на Кмета на Община Любимец, с която е определен за купувач "Екотехника" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, бул. "България" № 124, представлявано от Николай Георгиев Бадев. 
    Ето по този начин мислещото гражданско общество показа, че може да се работи и дори от позицията на обикновен гражданин за благото на селото и общината и че това не са просто болни амбиции, както оприличиха действията ни господата управници, а и за съжаление някои наши съселяни.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg