с. ЛОЗЕН, обл. ХАСКОВО
lozen-haskovo.alle.bg

Кариерата край с. Лозен

   Един от най-големите проблеми на жителите на с. Лозен от няколко година са преминаващите камиони, които извозват камъни от кариерата край селото за новостроящата се автомагистрала "Марица". Камионите минават по цялото протежение на селото. Трафика последните години (2007, 2008 г.) е много интензивен. Къщите са напукани, да не говорим за състоянието на пътищата. Пътят от центъра на селото до кариерата е напълно разбит, за тротоари дума не може да става. През лятото на 2008 година водопроводната мрежа по същия път бе буквално премазана и така почти половината село остана без вода за около седмица през горещите летни дни. Няма направена техническа експертиза на пътя. Пътят е тесен и два камиона не могат да се разминат спокойно. Ето затова се налага разминаването да става и по тротоарите. Пътят не е от републиканската пътна мрежа и не е пригоден за тежкотоварните камиони. Във Пернишка община същият проблем е разрешен много бързо. Кметът на общината, естествено застава зад жителите на селото, прави техническа експертиза. Експертизата показва, че пътят е негоден за движение на превозни средства над 5 тона. Издава заповед и спира тормоза на хората. Застрашени са животът и здравето на лозенци. Камионите се движат с превишена скорост в населеното място (60-70 км/час), със превишен товар, без задължителните платнища. Органите на реда явно са безсилни да се справят с това. За разбиване на скалната маса се използват експлозиви, които също са над допустимите норми. При взривяването тук в селото е като на война. Да не говорим, че в следствие на взривните работи в атмосферата се отделят тонове прах, който при "благоприятен" вятър се сипе над селото ни. Преди години в района на кариерата са правени геоложки проучвания. Те доказват наличието на уранова руда в района. Въпреки, че рудата е с ниско съдържание на метал, тя е радиоактивна. Района ни е изправен пред екологична катастрофа, но явно на никой не му пука за това. Фактите сами говорят за себе си. Реките ни вече са безводни. Водата просто е изчезнала. Това предполага само едно: в следствие на взривните работи малко или много земните пластове се разместват. Да не говорим за флора и фауна. На мястото на днешната кариера е имало гора. Гоелми булдозери буквално изринват дървата и хумусната маса, за да стигнат до скалата. Въпреки безбройните жалби до Общинска администрация Любимец, общинарите казват, че става въпрос за подземни богатства, които са държавна собственост и общината не може да се разпорежда с нея. Това неоспоримо е факт. Но друг е въпросът. Защо общината не се грижи за своята собственост. В случая гората. Дали общинския кмет или общинските съветници знаят какво се случва с нея, защото те са длъжни да стопанисват общинската собственост и хората са им гласували доверие, което е пълен абсурд. Фактите предполагат две неща: или става дума за незаитересованост, безхаберие и нехайство, или става дума за лични интереси и облаги. А РИОКОЗ Хасково излезна с нелепото решение, че работите които следва да бъдат извършени, на основание сключения концесионен договор с фирмата-изпълнител и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, не предполагат дейности, свързани с нарушаване на екологическото равновесие в района. Но кой следи това? Явно никой. Фирмата - изпълнител е "Пътни строежи" АД гр. Пловдив.
   Инициативни граждани на с. Лозен изпращат жалби за нарушенията преди около година и половина. Сигнализирани са полицията и общината. Направена е подписка, която е изпратена до Областния управител, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и горите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, кмета на община Любимец и до полицейския участък в Любимец. Отговор от никъде. Ни вопъл, ни стон. 
   Напрежението в селото ескалира и на 14 април 2008 г. Инициативен комитет от пет души ораганизираха гражданско неподчинение. Уведомлението бе изготвено според разпоредбите на Закона за събранията, митингите и манифестациите. Уведомлението бе внесено в Общинска администрация гр. Любинец на 11 април 2008 г. под вх. № 992/11.04.2008 г., като в него е отбелязано ясно и конкретно датата, часът, мястото и целта на митинга. Общинският кмет - г-н Янко Кючюков изпраща нещо като уведомително писмо със изходящ № 992/11.04.2008 г. (ако забелязвате, изходящият номер на уведомителното писмо от кмета съвпада с входящият номер на Уведомлението за провеждане на митинг). В него г-н Кючюков изразява своите аргументи, цитирам: "Провеждане на митинг по ваше уведомление не може да бъде проведен поради неспазване на чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите.' Чл. 8, ал. 1 гласи: "За свикване на събрания или на митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват общинския народен съвет или кметството, на чиято територия ще се проведе, като посочват организаторите, целта, мястото и времето на събранието или митинга."
   Другият фарс е, че уведомителното писмо от страна на кмета на община Любимец е изпратено на 11 април 2008 г., а организаторите го получават едва на 14 април 2008 г., в 10:30 часа. Половин час преди започване на митинга. Всички тези действия са умишлени. И така на митинга е изпратена полиция, като това действие от страна на кмета на община Любимец, озаконява митинга. По-късно става ясно, че полицаите не са изпратени да охраняват митингуващите, както е по закон, а да ги провокират към незаконни действия, за да осуетят митинга. Тези действия на кмета на Общината са абсолютно в противоречие със Конвенцията за правата и свободите на човека.  На петтимата организатори са написани протоколи с предупреждение за нарушение на обществения ред, а други пет бяха отведени в полицейския участък в гр. Любимец и съдени по бързата процедура за дребно хулиганство. Ето такива действия се предвиждат днес в "демократична' България за всеки осмелил се да си търси правата по такива начини, когато държавата не хае.За големите клечки, мафиотите и мутрите, които днес управляват България закон и съд няма.  
   Исканията на хората от Лозен са за възтановяване на щетите от експлоатацията на кариерата  и обходен маршрут.  
   А самият г-н Кючюков си призна в ефир, че фирмата-изпълнител плаща всяка година кариерни такси на община Любимец. За 2007 година те са били в размер на 70 000 лева. Къде отиват тези пари? По закон 30% от сумата трябва да бъдат инвестирани в населеното място, в случая с. Лозен. За всичките тези години от както кариерата функционира и стотинка не е влязла в селото. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg