с. ЛОЗЕН, обл. ХАСКОВО
lozen-haskovo.alle.bg

Гората на Лозен окончателно няма да се продава...

 Гората на с. Лозен окончателно няма да се продава. Това постанови днес Върховният административен съд ( ВАС ) гр. София. 
    След като Хасковският административен съд ( ХАС )излезна с решение № 91/11.05.2009 г. по адм. дело № 59/2008 г. по описа на ХАС, с което отменя две заповеди на Кмета на Община Любимец, а именно заповед № РД - 09-061/08.02.2008 г., с която е наредено да се продаде явен търг за продажба на недвижими имоти от общински горски фонд в землището на с. Лозен и с. Малко градище и заповед № РД - 09 - 094/29.02.2008 г., с която е определен за купувач "Екотехника" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Витоша", бул. "България" № 124, представлявано от Николай Георгиев Бадев. 
    Кметът на Община Любимец г-н Янко Кючуков е внесъл касационна жалба до Върховния административен съд София против Решение № 91/11.05.2008 г. по адм. дело № 59/2008 г. на ХАС. По жалбата е образувано адм. дело № 9429/2009 г. на ВАС.  Съдът заседава по делото на 26.01.2010 г., като взе решение оставя в сила Решение № 91/11.05.2009 г.
  Решението е окончателно и неподлежи на обжалване.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg