с. ЛОЗЕН, обл. ХАСКОВО
lozen-haskovo.alle.bg

Върховният Административен съд даде хот на делото ни

На 27.11.2008 година бе разгледано дело № 59/2008 по описа на Хасковския административен съд (ХАС) във Върховен администратияен съд София (ВАС). 
   След разглеждането на господата върховни съдии, определиха:
   КОНСТИТУИРА като страни по делото:
   Жалбоподатели: Димитрина Георгиева Петрова, Христо Митков Янъков, Дияна Христова Димитрова, Ангел Колев Георгиев и София Петрова Станева, всички от с. Лозен, общ. Любимец.
   Ответник по жалбата: Кмета на Община Любимец.
   Заинтересовани страни: "Екотехника" ООД, със седалище и адрес на управление: гр, София, район "Витоша", бул. "България" № 124 и  Албена Цветанова Бадева от гр. Свищов, ул. "Алеко Константинов" № 20.
   Насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.01.2009 година от 10:00 часа.
   Всеки жител на с. Лозен, който се чувства заинтересован може да заповяда на делото и да защити исконните територии на родното си село! Заседанието е открито!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg